Categoriearchief: Startpagina

diergezondheid

DIERGEZONDHEID

Meer aandacht voor voedselveiligheid. Door de opkomende resistentie tegen antibiotica in de humane gezondheidszorg. Met ons bedrijf geven wij de garantie dat onze varkens in hun hele leven geen antibiotica toegediend hebben gekregen. Dit maakt ons uniek voor zowel consument als onderzoek

VLEESKWALITEIT

VLEESKWALITEIT

Onze bedrijfsvoering is erop gericht om zelf maximaal invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van ons eindproduct. Bevleesdheid, het stijgende karkasgewicht en uniformiteit van het vleesvarken zijn de uitgangspunten.

DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

Duurzaam omgaan met de grond- en hulpstoffen en oog voor de omgeving. Het energiegebruik wordt verlaagd door de helft van de benodigde stroom zelf te produceren met zonnepanelen. Daarnaast wordt de warmte uit de luchtwasser benut voor de kraam- en biggenstal