Vleesvarkenshouders

Vleeskwaliteit

Onze bedrijfsvoering is erop gericht om zelf maximaal invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van ons eindproduct. Bevleesdheid, het stijgende karkasgewicht en uniformiteit van het vleesvarken zijn de uitgangspunten.

De kwaliteitsbiggen verkrijgen we door zelf structuur te geven aan de fokkerij en de diergezondheid op de eerste plaats te zetten. Dit uit zich door gebruik te maken van:

 • Bedrijfs-KI met zelf geselecteerde beren (stress negatieve Pietrain met voldoende lengte, groei, ham en schouder);
 • Eigen aanfok met een zuivere kern Large White zeugen. De aandachtspunten in de fokkerij zijn naast zeugeigenschappen en ontwikkeling, ook zeker groei en voederconversie;
 • Een strikte biosecurity en hygiĆ«ne binnen het bedrijf. Gezondheid gericht aanpakken. We werken met SPF dieren en screenen de gezondheid van de dieren;
 • Een meerwekensysteem met een vaste werkplanning;
 • De biggen een goede start geven vanaf geboorte en bij spenen;
 • Gericht voeropname stimuleren en afstemmen op behoefte;
 • Deelname KDV/milieukeur/IKB.

Resultaten

Met Beter Varken hebben we een varken dat een hoge groei combineert met een goede bespiering. Zelfs bij onbeperkte voedering classificeren de varkens ruim boven gemiddeld. De hoge gezondheid staat garant voor:

 • Een scherpe voederconversie;
 • Beter dierwelzijn;
 • Lage uitval;
 • Lage veterinaire kosten;
 • Verhoogd werkplezier.
Copyright 2014