Ons bedrijf

Wij zijn de vierde generatie van het familiebedrijf en hebben een hart voor het boerenvak. Ook bij de vorige generatie stond gezondheid hoog in het vaandel. Onze droom is duidelijk: een duurzame varkenshouderij met kerngezonde biggen. Rendabel, vernieuwend, met voldoende draagvlak in de omgeving, klaar voor de toekomst.

Dierenwelzijn en milieu

overzichtstalDe verblijven bevatten meer bewegingsruimte en meer daglicht. Dat is niet alleen prettig voor de varkens, maar ook voor degene die er werkt. De verblijven hebben minimaal vijf keer meer daglicht dan gebruikelijk. De dieren leven in stabiele groepen en kunnen al wroetend gezamenlijk hun eten zoeken. In het kraamverblijf kan de zeug los lopen. Verder zijn stappen gezet richting duurzaamheid. Zonnepanelen en een warmtewisselaar met luchtwasser om de warmte die de varkens produceren terug te winnen. Hiermee worden de vloeren en de inkomende lucht in de nieuwbouw verwarmd, en ook de bestaande verblijven én het woonhuis. Tijdens warme dagen wordt de warmtewisselaar gebruikt om de inkomende lucht te koelen.

 

Zaagtanddak

Een innovatief idee is het bijzondere dak. Als eerbetoon aan de leerlooierijen die vroeger actief waren in deze regio, voorzagen ze het gebouw van een zaagtanddak, een dak met één rechte en één schuine kant.

zaagtand640Met dit dak worden meerdere vliegen in één klap geslagen: “De grote ramen aan de rechte kant zijn volledig gebruikt om extra daglicht in het gebouw te krijgen. Met als resultaat een zee van daglicht voor de dieren zonder inval van direct zonlicht. De schuine zijde ligt op het zuiden en is ideaal voor zonnepanelen. Bovendien zijn deze daken lager dan gebruikelijk, maar binnen is veel volume, zodat het klimaat in het gebouw stabieler is. Dat is beter voor de dieren én voor het milieu: we hoeven minder te verwarmen. Bijkomend voordeel van het lage dak: de gebouwen vallen nauwelijks op.”

Vooroordelen overwinnen

We begonnen redelijk onbevangen aan dit verbouwingstraject, vertelt Monique: “We groeiden allebei op de boerderij op en genoten zo van de ruimte en de zorg voor de dieren, dat we de boerderij van mijn ouders overnamen. In 2009 informeerden we onze omgeving over onze plannen en vroegen we de vergunningen aan. In één klap kwamen we in de grotemensenwereld terecht. Weerstand, een wirwar aan wet- en regelgeving, veranderende eisen, tegenstrijdige adviezen; als een speelbal werden we heen en weer geslingerd. Voor mijn gevoel was het slechte imago van de varkenshouderij hier debet aan. ‘Het zal wel niet goed zitten, zo positief kan het plan in de praktijk niet zijn’ was het vooroordeel dat we steeds moesten overwinnen bij de instanties.” Twan vult aan: “Dat sterkte ons in onze overtuiging dat we onze plek in het buitengebied moesten verdienen.”

Natuurliefhebbers

uilOmdat wij een warm hart hebben voor mens, dier en natuur dragen wij ook buiten ons bedrijf een steentje bij. Zo hebben wij op het bedrijf uilenkasten waarin oa kerkuilen broeden en sinds kort is er een vleermuizenburcht. Ieder voorjaar zaaien we een bloemenrand waarin vogels voedsel en beschutting vinden.

Tevreden

Nu het gebouw eindelijk klaar is voor gebruik, merken wij dagelijks hoe goed de keuzes uitpakken: “Een omgeving waarin de biggen zich prettig voelen, is ook voor ons een gezondere werkomgeving. Neem alleen dat extra daglicht al, dat werkt zó prettig! Het geeft ons voldoening dat bij ons het dier niet ondergeschikt is aan het proces. We hebben het hier goed voor elkaar, we zitten zelfs boven de Europese normen voor varkenshouderijen. Rendement en dierenwelzijn gaan hier hand in hand, wij zouden niet anders willen.”

Duurzaamheid

Duurzaam omgaan met de grond- en hulpstoffen en oog voor de omgeving. Het energiegebruik is verlaagd door meer dan de helft van de benodigde stroom zelf te produceren met zonnepanelen. Daarnaast wordt de geproduceerde warmte  van de dieren, wat neer komt op 150 kWatt, teruggewonnen en benut voor het verwarmen van de kraam- en biggenverblijven. Hierbij wordt zowel de binnenkomende lucht verwarmt als de vloerverwarming.

Ook de diergezondheid en de prestatie van onze dieren dragen bij aan een lagere CO2 footprint. Zo verbruiken onze varkens 10% minder voer doordat ze efficiënter het voer omzetten in groei.

IMG_3725Meer aandacht voor dierwelzijn. Met de bouw van de nieuwe kraamverblijven is het mogelijk om de zeug los te laten lopen in haar kraamverblijf. Onze unieke werkwijze, waarbij zeugen in stabiele groepen komen direct na spenen, komt het welzijn van de zeugen ten goede. De huisvesting voorziet in de natuurlijke behoefte van het dier, zoals daglicht, het gezamenlijk kunnen wroeten/eten zoeken en extra speeltjes in de vorm van kunststof bijtringen, buizen en schuurborstels.

Hygiëne maatregelen

Om de gezondheidsstatus van de varkens te handhaven, wordt een strikt hygiënebeleid gehanteerd en worden consequent alle gevaren van buitenaf geëlimineerd. Dit omvat bezoekersprotocollen en een scheiding tussen dierenverblijf en mogelijke gevaren van buitenaf. Binnen het bedrijf staat reinheid centraal.

Copyright 2014