Onze varkens

Diergezondheid

Laarhoven-MVO.04kleinDe oorsprong van ons beleid, dat gericht is op het handhaven van een hoge diergezondheid, ligt in de toenemende aandacht voor voedselveiligheid bij de consument. Deze aandacht voor voedselveiligheid wordt aangewakkerd door de opkomende bacterie-resistentie tegen antibiotica in de humane gezondheidszorg. Met ons bedrijf geven wij de garantie dat biggen en vleesvarkens geen antibiotica toegediend hebben gekregen. Dit maakt onze dieren uniek voor zowel consument als onderzoek. We leveren een gezond en lekker stukje vlees en onderzoeksbedrijven gebruiken onze gezonde varkens om goede analyses mogelijk te maken.

Dierwelzijn

Bij de ontwikkeling van onze varkensverblijven is nadrukkelijk gekeken naar de behoeftes van het dier. Dit hebben we gedaan aan de hand van de kennis binnen het Varkens Innovatie Centrum en door deel te nemen aan innovatieve projecten zoals de ontwikkeling van een kraamverblijf waarin de zeug los loopt.

De varkensverblijven zijn specifiek ingericht voor iedere leeftijdscategorie van het varken. Hierbij is duidelijk onderscheid tussen eet-, rust- en mestruimte. Alle varkensverblijven beschikken over rustplaatsen die voorzien zijn van vloerverwarming. Hierna wordt dierwelzijn per diercategorie nader toegelicht.

Dekafdeling

In dit varkensverblijf komen de zeugen nadat ze gespeend zijn. De zeugen hebben er een zoogperiode opzitten en worden in dit verblijf voorbereid op de volgende zwangerschap. In deze fase krijgen de zeugen twee verschillende voersoorten om de eisprong optimaal te stimuleren. Uniek aan dit verblijf is dat de zeugen hier vrij rond lopen in groepen, tot op het moment dat de bronst aanvangt. Op deze manier start de bepaling van rangorde al voor het moment van dekking. Dit verhoogt de kans op een succesvolle zwangerschap. De groepen zeugen worden binnen drie dagen na dekking verplaatst naar groepsverblijven in de drachtafdeling.

dekstalklein

Zowel in de dekafdeling als in de drachtafdeling komt ruim tien keer zoveel daglicht binnen vergeleken met gangbare varkenshouderijen. Ook komt de lucht in beide afdelingen geconditioneerd binnen via een speciaal ontworpen stelsel van luchtkanalen. De frisse lucht komt laag bij de grond binnen in de afdeling, aan de voorkant van de ligplaatsen. Hierdoor heerst een stabiel leefklimaat in de afdeling. Dit komt het welzijn en de diergezondheid ten goede.

Drachtafdeling

Dit is de huisvesting waar de zeugen verblijven tussen dekking en ongeveer 5 dagen voor werpen. De zeugen leven in dit verblijf in stabiele groepen. De indeling van het verblijf wordt beschreven vanaf de voorkant van het hok.

dracht640Dit bestaat uit dichte vloer. Dit is de plek waar de dieren rusten en gezamenlijk het voer al wroetend van de vloer eten. Met dit systeem wordt ingespeeld op de natuurlijke behoefte van het varken. De dichte vloer is een comfortabele beschutte rustplek voor de zeugen ook omdat de frisse lucht hier geconditioneerd binnen komt. Achter in het verblijf is het ‘toilet’. Hier heeft de zeug het overzicht om op zijn gemak zijn behoefte te doen. De huisvesting is zo opgezet dat de groepsgrootte variabel is. De hokken kunnen onderling ‘verbonden’ worden door middel van poorten tussen de hokken. Op de grens tussen dichte vloer en rooster is een speciale drinkbak die ruim voldoende drinkwater aan de zeugen verstrekt en verspilling van water voorkomt. Hier is ook de schuurborstel bevestigd waaraan de zeugen zich kunnen schuren en een bijtring om lekker in te bijten.

IMG_3706

Kraamafdeling

In de kraamafdeling heeft iedere zeug zijn eigen kraamverblijf. Het verblijf is speciaal ingericht om de zeug comfortabel te laten werpen en haar biggen optimaal te laten zogen. Zo geeft de vloer extra grip aan de zeug om makkelijk te kunnen opstaan. Voor in het hok bevindt zich het biggennest. biggennestIn het biggennest met afdak, vloerverwarming en warmtelamp kunnen biggen beschut en dicht bij het hoofd van de moeder rusten. Dit speciale ontwerp maakt dat er een scheiding in klimaat voor de zeug en haar biggen gecreëerd is. De zeug voelt zich prettig in een fris klimaat, terwijl de biggen juist de warmte opzoeken in het biggennest. Het stabiele frisse klimaat wordt gewaarborgd doordat de binnenkomende lucht geconditioneerd wordt en de kraamafdeling veel volume heeft. Ieder kraamverblijf heeft bij de voerbak van de zeug toevoer van frisse lucht.

De oppervlakte van een kraamverblijf is zo groot dat de zeug er los in kan rond lopen. Voor de biggen is voldoende ruimte om rond te ‘sjezen’ zonder dat één obstakel in de weg staat. Hier kunnen ze ronde na ronde achter elkaar aan rennen.

IMG_3719

De voeding wordt in deze fase per dag geoptimaliseerd om de zeug in staat te stellen optimaal voor haar biggen te zorgen. De voersoort en de hoeveelheid worden aangepast aan de behoefte. Daarnaast kan de zeug eten wanneer zij dat wil. Dit gaat volgens een voorraad systeem. Ze doseert dus zelf haar portie voer en eet dit wanneer zij dat wil. De biggen komen vanaf 5 à 7 dagen leeftijd spelenderwijs in aanraking met vast voedsel. Zo worden de darmen gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Dit komt de (darm)gezondheid ten goede. Het vaste voedsel vinden de biggen in een “wroetbak”, waarin ze gezamenlijk van al het lekkers smullen. Het drinkwater wordt onbeperkt verstrekt en zelfs tijdens het werpen kan de zeug al liggend water nuttigen uit de biggendrinknippel.

Naast een kunststof bijtring kan de zeug in het kraamverblijf samen met haar biggen spelen met een jute zak. Hier spelen de zeug en haar biggen al wroetend mee. In dit verblijf komt minimaal vijf keer zoveel daglicht naar binnen vergeleken met gangbare varkenshouderijen.

Diervoeding

Het voer van onze varkens wordt specifiek samengesteld door de mengvoerleverancier. Deze garandeert middels een strenge ingangscontrole dat er geen verontreinigingen in het voer aanwezig zijn. Om de kwaliteit van het varkensvoer te waarborgen, voldoet dit aan diverse internationale kwaliteitssystemen, zoals:

Dit maakt dat een veilig en gezond stukje vlees gegarandeerd is. Iedere leeftijdscategorie krijgt specifiek samengesteld voer. Dagelijks wordt de voergift bijgestuurd om de dieren in optimale conditie te houden.

Water

Alle dieren krijgen onbeperkt water van de drinkwatermaatschappij. Dit omdat een constante kwaliteit van water belangrijk is voor onze varkens. De waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd op de plek waar de varkens drinken. Water is naast voer en lucht de belangrijkste bouwsteen voor een gezond varken.

Copyright 2014