Categoriearchief: Nieuws

Varkenshouder Twan Dirks hamert op kostprijs

Varkenshouder Twan Dirks hamert op kostprijs

Varkenshouders Twan en Monique Dirks zitten continu boven op de kostprijs. Ze willen deze maandelijks uitrekenen en evalueren. Daarnaast zetten ze in op energiebesparing met zonnepanelen en een warmteterugwinningssysteem.

Twan Dirks (39) staat er bij het runnen van zijn varkensbedrijf in Loon op Zand niet alleen voor. ‘Mijn vrouw Monique (39) werkt dan wel parttime buitenshuis, ze doet een deel van de boekhouding van het bedrijf, draagt bij aan onze uitstraling en bij belangrijke keuzes beslist ze altijd mee. Uiteraard ook omdat we samen in de vof zitten.’

In 2011 nam het echtpaar het bedrijf over van de ouders van Monique die op dat moment 300 zeugen en 550 vleesvarkens hadden. Zelf komt Dirks ook van een varkensbedrijf. Op het moment dat hij nog samen met zijn vrouw en schoonouders in de vof zat, in 2009, vroegen ze al een vergunning aan voor een nieuwe stal.

600 zeugen

Na vele bezwaren werd de stal in november 2013 uiteindelijk vergund. ‘Het ging om een nieuwe stal voor iets meer dan 600 zeugen. In de bestaande stallen zouden we dan 550 vleesvarkensplaatsen en 3.000 speenbiggenplaatsen creëren. Dat we die 550 vleesvarkensplaatsen aanhielden, is in verband met de eigen opfok van gelten, om toch nog iets van de vleesmarge te pakken en om zelf het ondereind van de biggen af te mesten. Ik verkoop alleen de beste biggen aan mijn Nederlandse afnemers. Aan de Efteling leveren is een soort droom voor mij, maar dat is lastig te realiseren. Door de hoge gezondheidsstatus mag Dirks varkens leveren voor onderzoek en worden er proeven gedaan op zijn bedrijf.

Van Rooi Meat

Wat betreft de kostprijs zit de varkenshouder er continu bovenop. ‘Vandaar ook dat ik maandelijks mijn kostprijs uitreken en evalueer. Ik heb daarbij een uitgesproken mening. Als je je in de dalen niet kunt handhaven, kun je beter stoppen.’ De varkens die hij niet elders af kan zetten, gaan naar Van Rooi Meat. ‘Van Rooi Meat geeft gewoon een goede prijs.’

Volgens Dirks is het in de omgeving van Loon op Zand belangrijk dat er financiële dragers van het buitengebied zijn. Hij draagt dat ook uit als bestuurder bij ZLTO Dongen-Loon op Zand. ‘Ik ben bestuurder geworden omdat ik het belangrijk vind dat de belangen van boeren goed worden behartigd en dan met name van jonge ondernemers.’

Verbinding

Het is volgens de varkenshouder van groot belang dat de Brabantse agrarische sector een verbinding probeert te maken met de andere dragende branches in de provincie. ‘We moeten samen het landelijk gebied blijven ontwikkelen. Zo speelt recreatie hier een belangrijke rol. Niet in de minste plaats de Efteling natuurlijk, maar ook de agrarische sector kan een bijdrage leveren. Aan de Efteling leveren is een soort droom voor mij, maar dat is lastig te realiseren.’

Niet alleen recreatie is een dragende pijler voor het gebied, maar ook de klimaatdoelstellingen, voedselproductie, leefbaarheid en onderhoud van het landelijk gebied.

Hoge en lichte stallen

Dirks heeft bijzondere stallen. De dekstallen, de groepshuisvesting voor drachtige zeugen en de kraamafdelingen zijn heel hoog en zeer licht van binnen. Dat het zo licht is, komt vooral door de keuze voor sheddaken. Hierdoor is het licht ook goed verspreid. ‘Door het vele licht is het prettig werken in alle afdelingen’, vindt de varkenshouder. ‘De hoogte zorgt ervoor dat het fris blijft in de stal en de ventilatie gelijkmatig is.’

Ondanks het vele licht moest Dirks na een jaar toch een lichtschema maken voor de drachtige zeugen. ‘Ik kreeg die eerste herfst nog te veel terugkomers.’

Grote kraamhokken

De kraamhokken zijn groter dan gemiddeld. ‘Ik zou er in principe zo vrijloopkraamhokken van kunnen maken. Maar zolang er geen voldoende meerwaarde vanuit de markt komt, begin ik daar niet aan. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren aangezien één ster en twee sterren van het Beter Leven-keurmerk al dicht tegen de biologische varkenshouderij aan zitten.’

Het was bij de nieuwbouw wel schipperen aangezien zijn vrouw volop meebesliste. ‘Ik ben van de lage kostprijs, zij van het ‘meer doen dan gemiddeld’. Vandaar dat ik de touwtje enigszins moest laten vieren’, glimlacht de ondernemer. Zo heeft zijn vrouw ervoor gezorgd dat het bedrijf nu energieneutraal is met 480 zonnepanelen op de daken met een 124,8 kilowattuur.

Warmteterugwinningssysteem

Naast de zonnepanelen heeft de familie een warmteterugwinningssysteem. Deze haalt warmte terug uit de uitgaande lucht voor deze de biologische luchtwasser in gaat. ‘Dit zorgt voor een gasreductie van maar liefst 90 procent omdat alle binnenkomende lucht nu wordt voorverwarmd. De overtollige warmte wordt door middel van een warmtepomp die warmte opwekt, via de zonnepanelen gebruikt voor de vloerverwarming van zowel de stallen als het woonhuis.’

Vleermuizenburcht

Onlangs is op onze boerderij een vleermuizenburcht gebouwd. De aanwezigheid van vleermuizen in Nederland biedt een groot voordeel: vleermuizen zijn echte muggenjagers.

Vleermuizen bewegen zich het liefst in een open landschap, dichtbij gebouwen waar veel insecten te vinden zijn en bij voorkeur dichtbij water. Vele Europese vleermuissoorten worden in hun voortbestaan bedreigd en het bouwen van vleermuizenburchten helpt ze om de soort in stand te houden.

Reportage blad ‘Varkens’

Weer PRRS-vrij worden én blijven.

In het blad ‘Varkens’ is deze week te lezen dat wij een absolute voortrekker zijn op het gebied van een hoge varkensgezondheid. In 2005 werd gestart met de aanvoer van kiemarme gelten, waarna ons bedrijf op slot ging. Ziektevrij zijn, is de beste weg naar blijvende varkensgezondheid én een scherpe kostprijs van biggen. Deze overtuiging droeg mijn dierenartsenpraktijk toen ook al uit.”

Zie de volledige reportage via onderstaande link.

Reportage ‘Weer PRRS-vrij worden én blijven’

De foto’s zijn te bekijken via onderstaande link.

Foto’s reportage ‘Weer PRRS-vrij worden en blijven’